Privacy verklaring

Beroepsgeheim

 • Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim), hetgeen betekent dat niemand informatie van ons krijgt over uw contact met ons, tenzij met uw schriftelijke toestemming.
 • Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
 • De gegevens uit uw dossier kunnen eventueel voor de volgende doelen gebruikt worden:
  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

  Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Het opslaan van gegevens

 • De informatie die u ons via een contactformulier op de website toezendt wordt in de vorm van een email aan ons verzonden en wordt niet op een server geplaatst of bewaard.
 • Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Wij hebben de gevraagde gegevens nodig om u gedurende het traject optimaal te kunnen begeleiden.
 • Het dossier wordt zowel digitaal als op papier bewaard.  We zijn verplicht deze gegevens 15 jaar te bewaren (bij kinderen is dit 15 jaar vanaf hun 18e). Hierna zullen deze worden vernietigd.
 • Mocht u gebruik willen maken van een nieuwsbrief (indien door ons aangeboden), dan gebeurt dat op basis van een dubbele opt-in functie (bevestiging aanmelding), waarbij u zich vanzelfsprekend ook zelf weer kunt afmelden.

Inzage in gegevens

 • U heeft ten alle tijden het recht op inzage in de door u verstrekte gegevens.
 • Als u een opmerking heeft of een specifieke wens met betrekking tot uw persoonsgegevens dan horen wij dat graag.

Privacy op de zorgnota:

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam en adres
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult

Beveiliging website

 • Onze website is met versleuteling beveiligd, zoals u kunt zien aan het slotje in de adresbalk. Anderen kunnen niet meekijken wat u op de website doet.
 • We maken geen gebruik van deelknoppen van facebook en andere social media, zodat u niet op die wijze door data-trackers opgemerkt zal worden.
 • Wij werken met als veilig bekend staande Apple-computers.

Cookieverklaring

Samenvattend:  Gebruik van cookies alleen voor eigen analyse

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestandje, dat op de harde schijf van uw computer, laptop, smartphone of tablet wordt geplaatst op het moment dat u een website bezoekt.

Door het gebruik van cookies functioneert onze website beter. We krijgen door het plaatsen van cookies meer inzicht in het gebruik van onze website en de effectiviteit hiervan. Zo kunnen we zien hoe vaak en wanneer bepaalde pagina’s bezocht worden, welk type apparaten gebruik worden door onze bezoekers en welke webpagina’s het meest interessant zijn.

Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Cookies kunnen dus ook níet worden gebruikt voor e-mail- of (tele)marketing acties.

Wij vinden het van groot belang, dat u weet welk soort cookies onze website inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen graag zowel uw privacy als de gebruiksvriendelijkheid van de site zoveel mogelijk waarborgen. Hieronder leest u meer over de cookies die gebruikt worden door deze website en voor welke doeleinden.

Welke soort cookies plaatst deze website en waarom?

We maken gebruik van 2 soorten cookies:

– Functionele cookies

Voor het uitlezen van uw browserinstellingen om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven.

– Analytische cookies

Om te bepalen welke onderdelen van de website voor bezoekers het meest interessant zijn meten wij met behulp van de software van Google Analytics hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meeste bekeken wordt. Met Google Analytics hebben we een Verwerkersovereenkomst gesloten.

Wij gebruiken de cookies van Google Analytics om de website te analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website wordt door Google gebruikt om bij te houden hoe de website gebruikt wordt en rapportages over de website-activiteit op te stellen.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht óf voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.

Wij hebben ervoor gekozen om de laatste cijfers van uw IP-adres te maskeren. Verder hebben we in de software van Google Analytics de ‘gegevens delen’ optie uitgeschakeld en maken we geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Van de informatie die wij verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina’s bezocht worden, op welke pagina bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. De statistieken en overige rapportages kunnen wij niet herleiden tot individuele personen.

Hieronder een overzicht van de toegepaste extere cookies:

CookieNaamFunctieBewaartermijnGoogly Analytics_gatMeet websitebezoek1 minuutGoogly Analytics_gidMeet websitebezoek1 dagGoogly Analytics_gaMeet websitebezoek2 jaar

Hoe zijn cookies te voorkomen en te verwijderen?

Het gebruik van cookies kunt u weigeren door in de door u gebruikte browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er op, dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Tevens kunt u in uw browser de cookies, die al zijn geplaatst, verwijderen.

NB: u zult voor elke browser en computer die u gebruikt de instellingen apart moet aanpassen. Hoe u deze instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser.

[plethora_teaserbox media_type=”icon” icon=”fa fa-check” media_colorset=”skincolored_section”][/plethora_teaserbox]

error: Content is protected !!
×