U gaat akkoord met het volgende:

 • De cliënt gaat in behandeling bij de practitioner aangesloten bij de BSRAN en het CAT en is op de hoogte van de geldende tarieven.
 • De cliënt is op de hoogte van de behandelvorm en op de hoogte van het opgestelde behandelplan (rekening houdende met het feit dat een behandelplan een schatting is)
 • De practitioner verplicht zich de cliënt door te verwijzen naar een collega therapeut of arts indien de behandeling niet toereikend is of niet kan worden voortgezet wegens ziekte, overlijden of een aandoening.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden plaatsvinden.
 • Beëindiging van de behandeling kan eenzijdig plaatsvinden door de cliënt indien de cliënt de behandeling niet langer op prijst stelt of nodig acht.
 • Indien de behandeling wordt beëindigd door de cliënt en dit gebeurt tegen het advies van de practitioner in; dan doet de cliënt dit voor eigen risico en is bereid een verklaring te tekenen waarop cliënt erkent de behandeling zonder goedkeuring van de therapeut beëindigt.
 • De behandeling kan door de practitioner eenzijdig worden beëindigd als redelijkerwijs niet van hem/haar kan worden verwacht dat hij/zij de behandeling voortzet.
 • De cliënt is op de hoogte van de klachtenprocedure en kan zich voor klachten wenden tot de door de gevoerde geschilleninstantie via BSRAN of CAT.
 • Betaling vindt plaats in onderling overleg tussen de cliënt en practitioner; contant, per pin per consult etc.
 • De cliënt ontvangt een declaratienota van de practitioner zodra deze bevestiging heeft dat de betaling is voltooid.
 • De cliënt is op de hoogte van het feit dat de practitioner een cliëntdossier bijhoudt.
 • De practitioner behandelt dit cliëntendossier overeenkomstig met de AVG en overeenkomstig met de eisen die gesteld worden door het CAT-bestuur.
 • De cliënt kan een kopie vragen van dit cliëntendossier dat op de cliënt van betrekking is.
 • De cliënt kan vernietiging eisen van het cliëntendossier dat op de cliënt van betrekking is, en de practitioner is wettelijk verplicht hieraan mee te werken tenzij er een wettelijk (juridische) aanwijsbare reden voor is of indien de persoonsgegevens essentieel zijn voor de zorg van een andere cliënt in verband met erfelijke ziektes of vanwege een andere aanwijsbare medische oorzaak.
error: Content is protected !!
× Waarmee kan ik je helpen?